Affects on brain

כיצד סוגי הפרסום השונים משפיעים על המוח שלנו

פרסומאים יודעים כי על מנת להציג נכון את המוצר לאדם, ולהניע אותו לרכוש את המוצר, צריך קודם להבין איך האדם עובד. או יותר נכון המוח של האדם.